mandag 30. november 2009

Eureka på bussen

På skulen lærar vi heilt frå vi er små at menneske er godt utvikla dyr, resultat av ein evolusjon det ikkje finst prov på.

Prøv denne tankerekka: Viss ikkje eg er eit menneske, då var ikkje Jesus eit menneske, for det står i Bibelen at Jesus var eit menneske. Er min frelsar eit godt utvikla dyr?


I opphavet var Ordet,
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
Og Ordet vart menneske
og tok bustad mellom oss.


Min frelsar var sann Gud og sant menneske, og han var der med Gud den dagen jorda vart skapt. Då Gud skapte dyr og Gud skapte menneske.Eg seier meg samd med Asbjørn Handeland: Du er ikkje et dyr!Ingen kommentarer: