søndag 25. april 2010


...så de kan leva eit liv som er Herren verdig
og vera heilt og fullt til glede for han,
bera frukt i all god gjerning
og stadig veksa i kjennskap til Gud.
Kol 1,10

Ingen kommentarer: