tirsdag 29. desember 2009

Planar 2010:

- Reise til utlandet

- Fortsetje med treninga

- Lese meir strukturert

- Få meir tid til Sygnajentene

- Få meir tid til andre vener

- Vere nøgd

- Bruke mindre pengar

- Ta mykje bilete

- Godtefri (planen er ikkje heilt utarbeida enno)

- Lage nokre minnerike Visionhelgar

- Besøkje Sygna

- Kose meg mykje i Manna

- Lage meir smoothie

- Sjå på kvar dag som ei gåve

- Tenkje at Hans nåde er nok for meg

- Smile til ukjente på gata

- Skryte meir av folk (for det er ofte eg tenkjer på ting utan å seie det til vedkomande)

- Takke!

Ingen kommentarer: