mandag 11. juni 2007

Det går mot slutten...

Ja, det går verkeleg mot slutten her på Sygna. Det er uverkeleg, det er trist, men samstudes har eg heile tida visst at denne dagen ville kome, og eg er klar for å gjere noko nytt. Her er nokre bilete frå kva som har gått føre seg den siste tida. Tur til Raudmelen, skulebryllaup og avslutningsfest har gjort den siste tida veldig god. Enjoy!

Ingen kommentarer: