onsdag 13. desember 2006

Skyggenes drue. Inn i vårt tørkehus...

Når ein har sunge ein song om att og om att byrjar nesten alltid teksteb å klusse seg til. Dette skjedde i natt då russen, tradisjonen tru, gjekk rundt til alle på Sygnaområdet, elevar og lærarar, og sang Luciasongen medan me delte ut lussekattar. Vi byrja med å avtale at vi skulle syngje fint, men den planen slo etter kvart litt feil. Eg gler meg til å dirigere russekoret :)Så altså, mellom klokka 3 og klokka 4 sulla vi rundt og gjorde livet surt for elevane som ville sove og lærarane som var treige med å stå opp då vi ringte på. Men det var ein herleg time, og vi følte ekte russesamhald. I tillegg fekk vi ete så mange lussekattar vi ville, og det var jo kjekt :)Tidlegare på kvelden hadde russen revymøte, der vi byrja å planlegge litt sketsjar osb. Nesten alle i russen møtte opp, og det var kjekt å møtes alle saman, for det skjer ikkje så alt for ofte. Ideane var gode, så eg har verkeleg tru på at dette blir ein bra revy! Sygnaruss 07 er heilt konge!

Ingen kommentarer: